Amennyiben egy külföldi anyavállalat olyan magyarországi társaságban szerez, illetve értékesít részesedést, amelyben jelentős a magyarországi ingatlantulajdon, potenciális adó, illetve illeték fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon.

Mint ahogy sok más rendelkezést, ezt a szabályt is főképp az adózók kreatív megoldásai hívták életre. Az ingatlanok adásvételekor ugyanis vagyonszerzési illetéket kell fizetnie a vevő félnek, mely kötelezettséget sok esetben próbáltak korábban úgy elkerülni, hogy ingatlan helyett magában az ingatlant tulajdonló magyar illetőségű gazdasági társaságban szereztek részesedést a beruházó társaságok.

Ezt orvosolandó 2010-től mind a társasági adótörvény, mind az illetéktörvény beemelte rendelkezései közé az ingatlannal rendelkező társaság fogalmát. Bár első látásra a két törvény fogalommeghatározása hasonlatos egymáshoz, azonban fontos kiemelni, hogy a két definíció nem egyező, így minden esetben egyedileg és a két jogszabály tekintetében külön-külön vizsgálandó annak alkalmazása.

Előző heti blogposztunkban a társasági adótörvény felőli meghatározást mutattuk be, amelyet most az illetéktörvényi megközelítéssel egészítünk ki.

(1) INGATLANNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN

Illetékfizetési kötelezettséggel terheli a törvény a közvetett módon történő ingatlanszerzést, azaz, ha egy ingatlant tulajdonló cég részesedésén keresztül történik a vagyonszerzés.

Ebből adódóan egy belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzéséhez kapcsolódóan 4% vagyonszerzési illetéket fizet a vagyonszerző, ha a – vagyonszerző és házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke, szülője, ezek többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, és a fentiekkel kapcsolt vállalkozási viszonyban levő személyek – tulajdonában álló vagyoni betétek aránya önállóan vagy együttesen eléri, vagy meghaladja az összes vagyoni betét 75%-át.

A részesedés arányának meghatározásához a közvetlen és közvetett részesedéseket együttesen kell figyelembe venni.

Belföldi ingatlanvagyonnal az illeték törvény értelmében akkor rendelkezik egy gazdálkodó szervezet, ha a mérlegében kimutatott eszközök mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok), mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék, vagy olyan gazdálkodó szervezetben (ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben) rendelkezik legalább 75 százalékos – közvetett, vagy közvetlen – részesedéssel, melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket, pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket) mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok) mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék.

Amennyiben több tranzakcióval valósul meg a legalább 75 százalékos részesedés megszerzése, az illetékkötelezettség azzal a vásárlással keletkezik, melynek következtében a 75 százalékos részesedési arányt meghaladják.

Az illeték kötelezettség alapja a megszerzett társaság tulajdonában álló ingatlan forgalmi értéke, olyan arányban, mint amelyet a megszerzett vagyoni betétek az összes vagyoni betétben képviselnek.

Az illetéket tehát a fentiek fennállta esetén meg kell fizetni, ugyanakkor létezhetnek olyan esetek amikor illetékmentesség állhat fenn. A teljesség igénye nélkül amennyiben kapcsolt vállalkozások között történik az ingatlan átruházása vagy a vagyoni betét megszerzése a törvény mentesítheti a vagyonszerzőt az illeték megfizetése alól.

A részletszabályok tanulmányozása kulcsfontosságú lehet, főleg akkor, ha bonyolultabb adótervezéssel – például kedvezményezett átalakulás – érintett ügylet. Ezért is hívnánk fel Ügyfeleink figyelmet a tervezés szakaszában az adószakértővel, hatóságokkal folytatandó előzetes egyeztetés, állásfoglalás kérés lehetőségére, illetve a feltételes adómegállapítási kérelem útján történő kockázat kezelési eszközökre.

Amennyiben részletesebben érdekes lehet, hogy egy társaság eszközeként történő ingatlaneladása vagy -szerzése mikor és milyen adó- és illeték vonzatokkal jár, milyen körülmények között lehet adómentes egy konkrét ügyletben, forduljon hozzánk bizalommal!

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Nagy Ágota adószakértő, mérlegképes könyvelő több mint 20 év pénzügyi- és adótanácsadó tapasztalattal rendelkezik, az RC Consulting vezető partnere. Adózási, pénzügyi és számviteli szakemberként a vállalatok adótervezésében, adókedvezmények és támogatási lehetőségek kihasználásában, valamint finanszírozási, tőkebevonási projektek üzleti tervezésében, megvalósításában, projektmenedzsmentjében tud segítséget nyújtani magyar és nemzetközi tulajdonosi körrel rendelkező közép és nagyvállalati ügyfelek számára. Képzett mediátorként támogatja ügyfeleit céljaik megtalálásában és hatékony elérésében, legyen szó szakmai, vezetői vagy személyes fejlődési igényükről. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.