A 2023. évi költségvetéssel együtt fontos, a transzferár-nyilvántartást érintő módosítások kerültek elfogadásra. A változások szigorításokat hoztak, egyrészt a határidők, másrészt a kiszabható bírságok terén.

Növekvő mulasztási bírság

A transzferár dokumentációs kötelezettség megsértése esetén kiszabható mulasztási bírság a jelenlegi 2 millió forintról 5 millió forintra emelkedik. Az ismételt mulasztás esetén a maximálisan adható büntetés az eddigi 4 millióról 10 millió forintra nő.

Dráguló APA kérelem

A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás díja egyoldalú eljárásban 2 millió forintról 5 millió forintra nő, kétoldalú vagy többoldalú eljárásban nyolcmillió forint az eljárási díj.

Új adatszolgáltatás a társasági adóbevallásban

A transzferár-nyilvántartásra kötelezett vállalatoknak a bevallásban rögzíteniük kell a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket (a részleteket külön rendeletben szabályozzák. Ez amiatt érinti kritikusan a vállalatokat, hogy a transzferár dokumentáció lényegi részével el kell készülniük május 31-ig.

Adóalap módosító tényezők

Az adózás előtti eredményt csökkenti a tulajdoni részesedésnek a könyvekből történő kivezetésekor a megelőző adóévekben az adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt összegből az a rész, amellyel az adózó még nem csökkentette az adózás előtti eredményét.

Az adózás előtti eredményt növeli az adózó döntése szerint az adóévben a tulajdoni részesedésre az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt értékvesztés összege.

Kötelező interkvartilis tartomány

Komoly szigorítás, hogy azoknak az adózóknak, akik nyilvánosan hozzáférhető vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatokat vesznek figyelembe a termékek/szolgáltatások árának vagy a vállalkozások összehasonlítására, kötelezően interkvartilis tartományt kell alkalmazniuk a szokásos piaci ár meghatározásához. Eddig csak meghatározott feltételek esetén volt kötelező a szűkítés.

Kiigazítás a mediánra

Amennyiben az adózó által alkalmazott ellenérték a szokásos piaci tartományon kívül esik, akkor azt a szokásos piaci ár tartomány medián értékére kell igazítani. Ez alól azok az esetek kivételek, ahol az adózó igazolni tudja, hogy a mediántól eltérő érték felel meg a legjobban a vizsgált ügyletnek (eddig ilyen jellegű kötelezettsége az adózónak nem állt fenn.)

 

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Kovács-Molnár Zsuzsanna az RC Consulting tanácsadójaként a vállalatok adótervezésében, finanszírozási és tőkebevonási kérdésekben, valamint ezek projektmenedzsmentjében nyújt segítséget. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.