Megjelent az extraprofit adókról szóló kormányrendelet. Cikksorozatunk 2. részében a kőolajtermék-előállító vállalkozásokat, a villamos energia termelőket és a jövedéki adót érintő módosulásokat mutatjuk be,

1. Kőolajtermék-előállító vállalkozások

 • Adóalap: ΔP x Q

          ahol

          ΔP ….. Oroszországi Föderációból származó kőolaj világpiaci árkülönbözete

          Q ……. Oroszországi Föderációból származó nyersolaj hordóban mért mennyisége

 • Mértéke: 25%
 • Önadózás határideje

Első alkalommal a 2021. december 31-ét követően kezdődő, 2022. július 1-jét magában foglaló teljes adóévére

2. Villamos energia termelők

 • Érintett vállalkozások:
 • A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KÁT rendelet) hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő, aki nem rendelkezik prémium támogatási szerződéssel.
 • Adóalap: a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel és a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által megállapított, a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával csökkentett pozitív összege
 • A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: METÁR rendelet) hatálya alá tartozó kötelező átvételre jogosult termelő.
 • Adóalap: a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiség utáni árbevétel és a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségnek a Hivatal által megállapított, a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó kötelező átvételi vagy támogatott ár szorzatával csökkentett pozitív összege
 • A METÁR rendelet hatálya alá tartozó zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő, ha a KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, a prémium támogatás vagy a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződése a 2022. vagy a 2023. adóévben megszűnik, vagy ha a 2022. vagy a 2023. adóévben a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a KÁT rendelet szerinti mérlegkör tagsági, prémium támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést
 • Adóalap: a zöld prémium típusú támogatásra jogosult termelő által kötött villamosenergia-kereskedelmi szerződésben meghatározott értékesítési árnak a tárgyévre vonatkozó támogatott árral csökkentett pozitív összegének és a termelő által a tárgyhónapban a villamosenergia-hálózatra betáplált villamos energia mennyiségének szorzata
 • Mentesített vállalkozások: szilárd biomassza felhasználásával termelt villamos energia tekintetében
  • Mértéke: 65%
  • Önadózás határideje:

Első alkalommal a mérlegkör tagsági, a prémium támogatási vagy a zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződés megszűnése napját követő nap vagy – abban az esetben, ha a termelő a kereskedelmi üzemét megkezdi, de nem köti meg a mérlegkör tagsági, prémium támogatási vagy zöld prémium típusú támogatás igénybevételéhez szükséges szerződést – a kereskedelmi üzem megkezdésének napját magában foglaló teljes adóévére, de legkorábban 2022-ben kezdődő, utoljára a 2023. december 31. napját magában foglaló teljes adóévére alkalmazza

3. Energiaellátók jövedelemadója

 • Módosulás hatálya: 2022. és a 2023. adóévre
 • A feldolgozóipari gyártó (bioetanol gyártó, a keményítő és keményítőtermék gyártó, valamint a napraforgóolaj gyártó) is az energiaellátók jövedelemadója alanyának minősül
 • Önadózás határideje

4. Jövedéki adót érintő módosulás

 • a fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén: 5375 forint/ezer kilogramm
 • LPG-re egyéb motorikus célú kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 14 685 forint/ezer kilogramm
 • földgázra közúti járművek üzemanyagakénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 32 forint/nm3, egyébként 0,3492 forint/kWh
 • szénre 2905 forint/ezer kilogramm
 • kisüzemi sörfőzdében előállított sörre 900 forint/hektoliter/tényleges alkoholtartalom fok
 • habzóborra 18 100 forint/hektoliter
 • más egyéb csendes erjesztett italra 10 900 forint/hektoliter
 • egyéb habzó erjesztett italra 18 100 forint/hektoliter
 • egyéb habzó erjesztett italra 18 100 forint/hektoliter
 • bérfőzött párlatra 565 840 forint/hektoliter tiszta szesz
 • alkoholtermékre 565 840 forint/hektoliter tiszta szesz
 • cigarettára 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 27 800 forint/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 23,5 százaléka, de legalább 40 800 forint/ezer darab. 2023. január 1-jétől 29 500 forint/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 41 800 forint/ezer darab
 • szivarra, a szivarkára a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 620 forint/ezer darab.
 • január 1-jétől a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 840 forint/ezer darab
 • finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 24 780 forint/kilogramm. 2023. január 1-jétől 25 960 forint/kilogramm
 • töltőfolyadékra 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 31,5 forint/milliliter. 2023. január 1-jétől 33 forint/milliliter
 • új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó vagy dohánnyal együtt fogyasztott egyszer használatos termékeire 2022. július 1-jétől 35 forint/darab (szál), eb) folyadékára 70 forint/milliliter
 • a füst nélküli dohánytermékre fa) a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 24 780 forint/kilogramm, 2023. január 1-jétől 25 960 forint/kilogramm
 • dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre ga) a 2022. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakban 24 780 forint/kilogramm, 2023. január 1-jétől 25 960 forint/kilogramm

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Kovács-Molnár Zsuzsanna az RC Consulting tanácsadójaként a vállalatok adótervezésében, finanszírozási és tőkebevonási kérdésekben, valamint ezek projektmenedzsmentjében nyújt segítséget. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail cím