Az Országgyűlés elfogadta a jövő évi adóváltozásokat. A főbb változások 2023-tól:

 • Általányadózást érintő változások:

  • 2023-tól az átalányadózás a tárgyévet megelőző adóévben szerzett bevétel mértékétől függetlenül választható
  • csak negyedévente kell járulékbevallást benyújtaniuk.
  • 4 év helyett már 12 hónap után újra választható az általányadózás
  • Göngyölítéses adófizetési szabályt vezettek be a szociális hozzájárulási adó megállapítására azért, hogy az egyéni vállalkozók jövedelmének éves eloszlása ne befolyásolja nagy mértékben a fizetendő adó mértékét.
 • Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés

  • Az anyavállalat, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján az összevont (konszolidált) éves beszámoló szerinti bevétele meghaladta a 275 000 millió forintot, társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést készít, tesz közzé és hozzáférhetővé az említett két egymást követő üzleti év közül a későbbire vonatkozóan, illetve az azt követő üzleti évekre vonatkozóan
 • Lakásáfa:

  • 2 évvel meghosszabbítja az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes, 5 százalékos általános forgalmi adómérték időbeli hatályát, továbbá az elhúzódó építkezések kezelésére átmeneti szabályozást is tartalmaz.
 • Illetékbélyeg

  • január 1-jétől megszünteti az eljárási illeték illetékbélyeggel való megfizethetőségének lehetőségét.
  • A fel nem használt illetékbélyegek értékének visszatérítésére 2029. december 31-éig lesz lehetőség.
 • Pénzügyi tranzakciós illeték

  • Mentes lett a pénzügyi tranzakciós illeték alól a Magyar Államkincstár által végrehajtott, a diákhitel folyósításához kapcsolódó fizetési művelet.
 • Iparűzési adót érintő változások:

  • Az a vállalkozó, amelynek az adóévi bevétele – éves szinten számítva – a 25 millió (a személyi jövedelem-adótörvény szerinti átalányadót választó kereskedők esetén a 120 millió) forintot nem haladja meg, jogosulttá válik az iparűzési adóalapja egyszerűsített megállapítására.
  • A kisvállalkozó egyszerűsített iparűzésiadó-alapja sávosan differenciált, önkormányzatonként azonos nagyságú, tételes összeg.
  • Az egyszerűsített adóalap 12 millió forint bevételig 2,5 millió forint, 12 és 18 millió forint közötti bevételi sávban 6 millió forint, 18 és 25 millió forint bevétel között, illetve kiskereskedő, átalányadózó esetében 120 millió forint bevételig pedig 8,5 millió forint lesz.
 • Reklámadó:

  • jövőre sem kell reklámadót fizetni
 • Adómentességben és bevallási egyszerűsítésben részesült a magánszemélyek közötti vagyonjuttatásra irányuló ügyletben a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapítvány, ha csak befektetési bevételei vannak.

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Kovács-Molnár Zsuzsanna az RC Consulting tanácsadójaként a vállalatok adótervezésében, finanszírozási és tőkebevonási kérdésekben, valamint ezek projektmenedzsmentjében nyújt segítséget. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.