Megjelent a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet az extraprofit adókról.

Cikkünk első részében az egyszerűsített foglalkoztatást, a távközlési szektort, a biztosítási pótadót és a kiskereskedelmi adót érintő változásokat foglaljuk össze.

Az egyszerűsített foglalkoztatás módosulása

 • A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első napján érvényes minimálbér 12%-át
 • Fizetendő közteher mértéke:
  • a korábbi 500 Ft helyett a minimálbér 0,5%-a
  • a korábbi 1000 Ft helyett a minimálbér 1%-a
  • 3% (filmipari statiszta)
 • A nyugellátás számítási alapja:
  • a korábbi 1 370 Ft helyett minimálbér 1,4 %-a
  • a korábbi 2 740 Ft helyett minimálbér 2,8%-a
 • Első alkalommal a 2022. július hónapban keletkezett, Efo tv. szerinti foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell megfizetni

Távközlés

 • Hatályos: 2022. 06.01.-et magában foglaló adóév és a 2023-ban kezdődő adóév
 • Alapja: nettó árbevétel.

Ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2022. június 1-jét követő szétválással, kiválással jött létre, akkor a kapcsolt vállalkozások az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok nettó árbevételét össze kell adni, és az adómértéket az elért árbevétel alapján arányosítani

 • Mértéke:
  • 1 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 0%
  • 1 milliárd Ft – 50 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 1%
  • 50 milliárd Ft-ot meghaladó, de 100 milliárd Ft-ot meg nem haladó része után 3%
  • 100 milliárd Ft-ot meghaladó része után 7%
 • Önadózás határideje a bevallásra és megfizetésre: adóévet követő év 5. hónapjának utolsó napja
 • Pótadó megállapítási és fizetési kötelezettség:
  • 11.30. -ig (a 2022.06.01.-et magában foglaló adóévre 2021-ben kezdődő adóévben elért nettó árbevétel alapján)
  • év 5. hónapjának utolsó napjáig a 2022. évre megállapított pótadóval egyező összegű

Biztosítási pótadó

 • Hatály: 2022.06.01 – 2023.12.31.
 • Alapja: biztosítási díj összege. Ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2022. június 1-jét követő szétválással, kiválással jött létre, akkor a kapcsolt vállalkozások az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok nettó árbevételét össze kell adni, és az adómértéket az elért árbevétel alapján arányosítani
 • Mértéke:

 • Pótadó megállapítási és fizetési kötelezettség:
  • 11.30. -ig (a 2021.06.01.-től 2022.06.30.-ig elszámolt biztosítási díj alapján)
  • 05.31-ig (2023.01.31.-ig bevallandó pótadóval egyező összegű pótadóelőleg)

Kiskereskedelmi adó

 • Mérték:
  • július 1-jét magában foglaló adóévben: a kiskereskedelmi adójának az adóéve naptári napjai alapján 365 napra számított (évesített) összege 80%-ával azonos összegű kiskereskedelmi pótadó
  • 2023-ban kezdődő adóévében:
   • az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
   • az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15%
   • az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%
   • az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 4,1%

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Kovács-Molnár Zsuzsanna az RC Consulting tanácsadójaként a vállalatok adótervezésében, finanszírozási és tőkebevonási kérdésekben, valamint ezek projektmenedzsmentjében nyújt segítséget. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.