Módosították az energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása pályázatot

A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, továbbá az épületállomány energiahatékonyságának javítása

Támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenység

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 – 160 db.

Keretösszeg: 12 milliárd Ft

Igényelhető támogatás összege: 75 millió Ft és 500 millió Ft között;

Igényelhető támogatási előleg a megítélt támogatás maximum 100%-áig, maximum 500 millió Ft-ig.

A támogatási kérelmet benyújtó pályázók vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez;
 • a kapott vissza nem térítendő támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 3. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 4. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 5. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 6. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergiaellátásához
 7. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Projekt területi korlátozása: Magyarország (nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.)

Támogatást igénylők köre: azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, akik:

 • rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
  támogatási kérelmek benyújtási határideje:
  1.  2022. május 11. 9.00 órától 2022. június 10. 12.00 óráig lehetséges.

   

  Írjon nekünk!

  Szerzőnk, Szentléleki Csilla az RC Consulting tanácsadója pénzügyi, adózási és pályázati témakörökben. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.