Megjelent a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésekről

 

Az intézkedések célja az egészségvédelem szem előtt tartása mellett a munkahelyek megőrzése adókedvezmények biztosításával, valamint a szálláshely-szolgáltatók foglalásaik kieséséből származó költségeinek megtérítésével és bértámogatások nyújtásával.

Az intézkedések 3 típusa:

 • Adófizetési kedvezmények meghatározott ágazatokban
 • Bértámogatás meghatározott ágazatokban
 • Szálláshely-szolgáltatással összefüggő könnyítések

I. Adófizetési kedvezmények

KEDVEZMÉNYEK 

 1. A fennálló szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget 2020. november hónapra vonatkozóan nem kell teljesíteni a kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.
 2. Nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége novemberben a hozzájárulás fizetésre kötelezettnek.
 3. Rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett kifizető egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet.
 4. A kisvállalati adóalany (KIVA), e tevékenységével összefüggésben novemberben történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

 

A FENTI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULT ÁGAZATOK 

 1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység
 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,
 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység
 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység
 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység
 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység
 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység
 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység
 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység
 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység
 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység
 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység
 13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312)
 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység
 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység
 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység
 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység, vagy
 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

 

FŐTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ MEGKÖTÉS 

A kedvezmények igénybevétele az igénybevevő főtevékenységére tekintettel alkalmazható, azzal, hogy az minősül tényleges főtevékenységnek, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak a rendelet hatálybalépését (azaz 2020. november 11. napját) megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott.

 

FELTÉTELEK 

 • Az adófizetési kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a 2020. november 11-én már fennálló, munkaszerződés szerinti munkabérfizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg 2020 novemberében
 • A kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna
 • És a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz

 

II. Bértámogatás

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

A fentiekben felsorolt ágazatokban tevékenykedő munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50%-ának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható

 

FELTÉTELEK 

 • A támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll
 • A munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti
 • A támogatás iránti kérelem a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz kerül benyújtásra (8 munkanapon belül határozatban döntés)
 • A támogatás legfeljebb 2020. év november hónapra nyújtható
 • A támogatás a munkáltató részére utólag kerül folyósításra

 

MINDKÉT TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK: 

 • Iratmegőrzés a döntést követő tíz évig kötelező
 • A támogatások az átmeneti közlemény 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaznak
 • Más támogatással halmozhatók az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-áig

III. Szálláshely-szolgáltatással összefüggő rendelkezések

 TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80 százalékát.

 

JOGOSULTAK KÖRE 

Akik tényleges főtevékenységként az alábbi tevékenyégek valamelyikét folytatják: 

 • Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység
 • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység
 • Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység, vagy
 • Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység

 

FELTÉTELEK 

 • A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020. novemberben fenntartja
 • És a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti
 • És a megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az e rendelet hatálybalépésétől (azaz november 11. napjától) számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak

 

A támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határozza meg. 

A támogatás az átmeneti közlemény 3. 1. vagy 3.12. szakasza szerint nyújtható. A jogcímre való jogosultság külön vizsgálandó.

  

 

Írjon nekünk!

 

Szerzőnk, Lukács Margit Anna adótanácsadó közel 10 év pénzügyi- és adótanácsadó tapasztalattal rendelkezik, az RC Consulting senior tanácsadója. Adózási, pénzügyi és számviteli szakemberként a vállalatok adótervezésében, adókedvezmények és támogatási lehetőségek kihasználásában, valamint finanszírozási, tőkebevonási projektek üzleti tervezésében, megvalósításában, támogatási projektek menedzsmentjében tud segítséget nyújtani magyar és nemzetközi tulajdonosi körrel rendelkező közép és nagyvállalati ügyfelek számára. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.