2020. július 6-ától elérhető a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) új versenyképesség-növelő, kompenzációs támogatási programja, mely az Európai Bizottság által 2020. június 23-án került jóváhagyásra.

A program feltételeit a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképességnövelő támogatásról szóló 7/2020. (IV.16.) KKM rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) tartalmazza.

Pályázat kivonata:

PÁLYÁZÓK KÖRE: Nagyvállalat

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Magyarország, a pályázó székhelye, telephelye vagy fióktelepe

IPARÁG: bármely iparágban és gazdasági területen nyújtható

Azzal, hogy nem nyújtható támogatás:

 • mezőgazdasági termelési tevékenységhez
 • halászat és akvakultúra ágazatban történő projekthez
 • acélipari tevékenységhez
 • hajógyártásban folytatott tevékenységhez
 • széniparban folytatott tevékenységhez
 • szintetikusszál-ipari tevékenységhez
 • az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához
 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez
 • energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekthez
 • kereskedelmi tevékenységhez
 • koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekthez
 • turisztikai tevékenységre irányuló projekthez
 • exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban

TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ALAPKÖVETELMÉNYEI:

 1. A pályázó 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak
 2. Igazolni tudja és be tudja mutatni, hogy a Covid-19re tekintettel milyen mértékű kára keletkezett, vagy fog várhatóan keletkezni, melyet üzemi eredmény változásban kell igazolni

A vizsgálat módja, hogy a 2020.03.12-2020.08.31. azaz ún. „kompenzációs időszak” eredményét kell viszonyítani a 2019. évi eredményhez.

A viszonyítási alap (referencia) vagy a 2019.03.12-2019.08.31-i időszak eredménye, vagy a 2019. évi egy napra jutó eredménynek a kompenzációs időszak napjaira jutó értéke.

Az azonos időszak összehasonlítását az a társaság választhatja, aki ún. „szezonalitással érintett pályázó”: azaz olyan pályázó, amely az elmúlt három egymást követő üzleti évben egy adott időszakra vonatkozó napi átlag árbevétele több mint 25%-kal eltér az egész év napi átlag árbevételétől.

A kár tehát: a koronavírus-járvánnyal összefüggésben meghozott adminisztratív intézkedések következtében kialakult, a referencia üzemi eredmény és a kompenzációs időszakban elért üzemi eredmény közti különbségnek megfelelő pénzügyi veszteség.

 1. Igazolni tudja és be tudja mutatni, hogy az értékesítés nettó árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett, vagy vissza fog esni a kompenzációs időszakban
 2. Igazolni tudja, hogy a kára, valamint a 25%-os visszaesés és a koronavírus-járvánnyal összefüggésben meghozott adminisztratív intézkedések között ok-okozati összefüggés áll fenn
 3. Nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és annak megelőzése és csökkentése érdekében a tőle elvárható gondossággal járt el
 4. Megadja a beruházási költségek felmerülését 2021. szeptember 30-áig, illetve 2022. június 30-áig, melyek a befejezési határidők
 5. Vállalja a bázislétszámának (pályázat benyújtást megelőző 12 hónap átlagos állományi létszámnak) június 30-ig történő fenntartását

KERETÖSSZEG: 50 milliárd HUF

PROJEKTMÉRET: legalább 1,6 m EUR

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: max. 50%, de legfeljebb a pályázó igazolt kárának mértéke

Azzal, hogy a megítélhető támogatás pontos összege függ:

 • a kár relatív mértékétől
 • a beruházásának 1,6 millió eurót meghaladó értékétől (minél nagyobb projektméret preferált)
 • a beruházás helyszíne szerinti térség gazdasági fejlettségétől, valamint a pályázó tevékenységének iparági besorolásától
 • bázislétszám mértékétől
 • és az átlag bértömeg mértékétől

ELŐLEG: folyósítható, garancia vállalása mellett

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: Beruházási költségek a Sztv. 47-51. §-ában meghatározottak szerint

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: a jellemzően nem elszámolható költségek, mint például:

 • a pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, kivéve, ha ilyen eszköz előállítására kizárólag a pályázó képes, és az eszköz elszámolása során olyan értéket alkalmaz, amely megfelel annak a piaci vételárnak, amelyet független harmadik felek egymás között alkalmaznának
 • a pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli vagy más telephelyre történő áthelyezési költsége
 • meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését
 • azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak, továbbá a kétszázezer forint vagy annál kisebb bekerülési értékű tárgyi eszközök
 • készletek beszerzésének költségei
 • járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei
 • stb.

 A nem elszámolható költségek köre pontosan dedikálásra került a Rendeletben.

 BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. szeptember 30-áig, illetve 2022. június 30-áig.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. december 31-e.

 

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Lukács Margit Anna adótanácsadó közel 10 év pénzügyi- és adótanácsadó tapasztalattal rendelkezik, az RC Consulting senior tanácsadója. Adózási, pénzügyi és számviteli szakemberként a vállalatok adótervezésében, adókedvezmények és támogatási lehetőségek kihasználásában, valamint finanszírozási, tőkebevonási projektek üzleti tervezésében, megvalósításában, támogatási projektek menedzsmentjében tud segítséget nyújtani magyar és nemzetközi tulajdonosi körrel rendelkező közép és nagyvállalati ügyfelek számára. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.