2020. május 25-én társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy új GINOP pályázatot. A program célja, a nagy növekedési potenciállal bíró vállalkozások növekedési lehetőségeinek javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, valamint a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások zöldgazdaságba való bekapcsolódásának segítése. A támogatást azok a cégek nyerhetik el, amelyek az IFKA által végzett előminősítésen átestek. Az előminősítéshez az IFKA oldalán szükséges regisztrálni, ahol a belepési kritériumok alapján döntik el, hogy a cég jelentkezhet-e az előminősítésre.

 

Pályázat kivonata:

TÁMOGATÁS TÍPUSA: regionális beruházási támogatás, csekély összegű (de minimis) támogatás

TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: min. 20 millió Ft, max. 100 millió Ft

 • regionális beruházási támogatás esetén:
  • a támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb:
   • az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, és a Dél-Dunántúl régiókban megvaló projektek esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
   • a Közép-Dunántúl régióban megvaló projektek esetében mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, a középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;
   • a Nyugat-Dunántúl régióban megvaló projektek esetében mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, a középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a;
  • csekély összegű támogatás esetén:
   • a támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 50%-a
   • a fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

ELŐLEG IGÉNYLÉS:

 • az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke:
  • a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekben megjelölt ágazatokban működő vállalkozások esetén a megítélt támogatás 50%-a, legfeljebb 50 millió Ft;
  • egyéb ágazatokban működő vállalkozások esetén a megítélt támogatás 25%-a, legfeljebb 25 millió Ft;
 • egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető

TÁMOGATOTT KÉRELMEK VÁRHATÓ SZÁMA: 60-65 db

BENYÚJTHATÓ: 2020. szeptember 1. 9:00-tól 2020. december 3. 12:00-ig

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összeköltségének legfeljebb 10%-át érheti el);
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összeköltségének legfeljebb 60%át érheti el);
 • információs technológia-fejlesztés;
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összeköltségének legfeljebb 10%-át érheti el);
 • projektelőkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési, beruházási, szakértői szolgáltatás igénybevétele.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

 • a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a GINOP-1.1.4-16 projekt keretében végzett előminősítéshez kapcsolódóan beküldött fejlesztési elképzeléseiket megvalósítják

ÖNERŐ: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie

 • regionális támogatás esetén: a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, illetve
 • csekély összegű támogatás estén: a támogatást igénylőnek 25% saját forrással kell rendelkeznie.

MÉRFÖLDKÖVEK:

 • egy adott mérföldkőhöz meg kell tervezni az adott szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is;
 • legfeljebb egy mérföldkő tervezhető;
 • a mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges tervezni.

PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM: a projekt megkezdését követően legfeljebb 18 hónap

PÁLYÁZÓK KÖRE: KKV-k

 • amelyek, az IFKA által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a projekt keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7.-20 kódszámú felhívásra;
 • amelyek rendelkeznek legalább két lezárt, teljes üzleti évvel;
 • amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 50 millió Ft volt;
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző második lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő évben kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkeznek;
 • amelyek kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

 • nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés;
 • a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet;
 • a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

Költségtípus Minimális elszámolható költség összege (Ft) Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
a)      Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése egyenként min. nettó 200.000 Ft/eszköz
b) Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára 10%
c) Építéshez kapcsolódó költségek 60% nettó 280.000,- Ft/nm
d) Technológiafejlesztéshez kapcsolódó hardver költség egyenként min. nettó 100.000 Ft
e) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése 10% Felhívás 3.4.1.1 q) pontja szerint
f) Projektelőkészítés: Ingatlan beruházással kapcsolatos építési, beruházási, szakértői szolgáltatás Felhívás 3.4.1.1 q) pontja szerint
Amennyiben felkeltette az érdeklődését a pályázati lehetőség a további részletekért keressen bennünket, készséggel állunk rendelkezésre.

 

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Bojtos Réka gyakornok az RC Consulting csapatában.  Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.