KKV-k modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (VEKOP-1.2.6-20)

GINOP-1.2.8-20 kódszámú felhívás tükörprogramja

 

A program célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Ezen túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében a pályázat célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

 

A pályázat tervezetének részletei:

TÁMOGATÁS FORMÁJA: visszatérítendő, adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: min. 5 millió Ft, max. 153,5 millió Ft

 • Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:
  • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén: 1,5 millió Ft/alkalmazott;
  • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén:
   • 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre,
   • majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
  • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén:
   • 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre,
   • majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig,
   • és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.
  • A támogatás maximális mértéke:
   • maximum az összes elszámolható költség 70%-a.
  • A támogatási előleggel kapcsolatos feltételek:
   • a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft.

ELŐLEG: megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft.

BENYÚJTHATÓ: 2020. június 15. 9:00-tól 2020. november 12. 12:00-ig

TÁMOGATOTT KÉRELMEK VÁRHATÓ SZÁMA: 750 – 1000 db

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

 • új eszközök, gépek beszerzése;
 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését).

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

 • információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el);
 • új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el);
 • a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el;
 • tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el);
  • műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés;
  • márka- és arculatépítés;
  • stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás;
  • szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés.
 • képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el);
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el);
 • általános rezsiköltségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el);
 • ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt);
 • Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt).

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK: a támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során

 • a kötelező vállalás nem teljesítése esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

ÖNERŐ: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

MÉRFÖLDKÖVEK:

 • egy adott mérföldkőhöz meg kell tervezni az adott szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is

A PROJEKT MEGKEZDÉSE:

 • támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető március 11-től;
 • megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.

PROJEKT BEFEJEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap

PÁLYÁZÓK KÖRE: KKV-k

 • amelyek rendelkeznek legalább egy (a 2019. évre vonatkozó) lezárt, teljes üzleti évvel;
 • amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkeznek;
 • amelyek egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: Közép-magyarországi régió

 • a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet;
 • a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

ELŐÉRTÉKELÉS: A pályázaton való elinduláshoz az előértékelési kritériumrendszer szerint (a pályázó vállalat gazdasági adataiból számított mutatók, alapítás éve, a korábbi VEKOP pályázatokban való részvétel és az MMP programok során szerzett minősítések alapján) számított minimum pontszám (min. 25 pont) elérése szükséges

 

 

 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Minimális elszámolható költség összege (Ft) Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
Új eszközök beszerzésének költsége 20% egyenként min. nettó 500.000 Ft/eszköz
Információs technológia-fejlesztés 50% a felhívás 3.4.1.1 s) pontja szerint
Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik 20%
A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés) 50% felhívás 3.4.1.1 q) pontja szerint
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 20% a felhívás 3.4.1.1 o) pontja szerint
Képzés 20% a felhívás 3.4.1.1 p) pontja szerint
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával 50% a felhívás 3.4.1.1 r) pontja szerint
Általános (rezsi) költségek 1%
Ingatlan bérleti díj 10% a felhívás 3.4.1.1 n) pontja szerint
Forgóeszközök

 

AMENNYIBEN FELKELTETTE AZ ÉRDEKLŐDÉSÉT A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG A TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT, ILLETVE AZ INDULÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL ELŐÉRTÉKELÉSÉRE KERESSEN BENNÜNKET, KÉSZSÉGGEL ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE.

 

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Bojtos Réka gyakornok az RC Consulting csapatában.  Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.