2020. április 30-án társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy új GINOP pályázatot. A program célja, a KKV-k technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása és a munkavállalói létszámuk minél nagyobb arányú megtartása. A támogatást azok a cégek nyerhetik el, amelyek minimum 5 fővel rendelkeznek, és vállalják ennek a létszámnak a megtartását. A támogatás visszatérítendő típusú, mely az előírt vállalások betartása mellett akár egészében vissza nem térítendő támogatássá változtatható. A részvétel előértékeléshez kötött a pályázó vállalat gazdasági adatai alapján, ahol az előírt minimum pontszám elérése esetén lehetséges az indulás.

 

Pályázat kivonata:

TÁMOGATÁS FORMÁJA: visszatérítendő, ami részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat egy utólagos visszamérés során elért eredmény függvényében.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: min. 5 millió Ft, max. 153,5 millió Ft

 • Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:
  • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén: 1,5 millió Ft/alkalmazott;
  • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén:
   • 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre,
   • majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
  • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén:
   • 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre,
   • majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig,
   • és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.
 • A támogatás maximális mértéke:
  • maximum az összes elszámolható költség 70%-a.
 • A támogatási előleggel kapcsolatos feltételek:
  • a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft.

BENYÚJTHATÓ: 2020. június 10. 9:00-tól 2020. november 13. 12:00-ig

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

 • új eszközök, gépek beszerzése (minimum 500 e Ft / eszköz);
 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését).

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

 • információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el);
 • új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el);
 • a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el, max. 280 e Ft/m2);
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el, teljesítménybeli elvárások és egyéb korlátok);
 • tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el);
  • műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés;
  • márka- és arculatépítés;
  • stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás;
  • szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés.
 • projektelőkészítés (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 7%-át érheti el);
 • képzések költsége (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el);
 • ingatlan bérleti díj arányos költsége és forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el);
 • általános rezsiköltségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el);
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja

MŰSZAKI, SZAKMAI TARTALOMMAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK:

 • a projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani;
 • szokásos kizáró feltételek;
 • VTSZ és TESZOR lista
 • a projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie;
 • fixált tanácsadói óradíjak
 • a támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. január 1. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK: a támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során, FTE-ben számolva.

 • a kötelező vállalás nem teljesítése esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.
 • 110% feletti létszámtartás esetén a visszatérítendő támogatás egy része (kb. 52%-a vissza nem térítendő támogatásba fordul)

AJÁNLOTT VÁLLALÁSOK:

 • IFKA honlapján listázott megújulást és technológiaváltást segítő szolgáltatás igénybevétele
 • fejlesztési terv készítése az IFKA iránymutatása alapján és IFKA általi minősítése

ÖNERŐ: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

MÉRFÖLDKÖVEK:

 • egy adott mérföldkőhöz meg kell tervezni az adott szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is; legfeljebb egy mérföldkő tervezhető;
 • a mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges tervezni.

PÁLYÁZÓK KÖRE: KKV-k

 • amelyek rendelkeznek legalább egy (a 2019. évre vonatkozó) lezárt, teljes üzleti évvel;
 • amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkeznek;
 • amelyek egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

 • nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés;
 • a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet;
 • a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

ELŐÉRTÉKELÉS: A pályázaton való elinduláshoz az előértékelési kritériumrendszer szerint (a pályázó vállalat gazdasági adataiból számított mutatók, alapítás éve, a korábbi GINOP pályázatokban való részvétel és az MMP programok során szerzett minősítések alapján) számított minimum pontszám (min. 25 pont) elérése szükséges

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

Költségtípus Minimális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Minimális elszámolható költség összege (Ft) Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) Maximális elszámolható költség összege (Ft)
Új eszközök beszerzésének költsége 20% egyenként min. nettó 500.000 Ft/eszköz
Információs technológia-fejlesztés 50%
Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségeik 20%
Infrastrukturális és ingatlan beruházás (kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés) 50% nettó 280.000,- Ft/nm
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 20% a felhívás 3.4.1.1 o) pontja szerint
Projekt-előkészítés 7% a felhívás 3.4.1.1 q) pontja szerint
Képzés 20% a felhívás 3.4.1.1 p) pontja szerint
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 50% a felhívás 3.4.1.1 s) pontja szerint
Általános (rezsi) költségek 1%
Ingatlan bérleti díj 10% a felhívás 3.4.1.1 t) pontja szerint
Forgóeszközök

 

Amennyiben felkeltette az érdeklődését a pályázati lehetőség a további részletekért, illetve az induláson való részvétel előértékelésére keressen bennünket, készséggel állunk rendelkezésre.

 

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Bojtos Réka gyakornok az RC Consulting csapatában.  Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.