Pénzügyi és tranzakciós tanácsadás

Növekvő és növekedést tervező kis-, közép- és nagyvállalkozásoknak pénzügyi és finanszírozási kérdéseire adunk választ.
További részletek

Hogyan dolgozunk?

 Pénzügyi és tranzakciós tanácsadásunk széles spektrumú, mely során megvizsgáljuk a beruházási és fejlesztési elképzelésekhez társítható külső forrásbevonási és belső költségmegtakarítási lehetőségeket. A piacon elérhető, különböző finanszírozási megoldásokat – tőkebevonás, hitel-, lízingfinanszírozás stb. – és az elérhető támogatásokat, mint komplex megoldásokat együttesen elemezzük.

Tevékenységünk során megvizsgáljuk a céltársaság pénzügyi helyzetét, értékeljük múltbeli teljesítményét, elemezzük bevétel-költség struktúráját és pénzáramlásait, felmérjük a működés kockázatait és jövőbeli kilátásait, lehetőségeit. Ügyfeleink céljaira, igényeire alapozva határozzuk meg a finanszírozási és értékelési célokat, pénzügyi stratégiai irányokat.

Tanácsadási területeink

Tőkebevonási és finanszírozási tanácsadás

Támogatást nyújtunk Ügyfeleink számára beruházási és fejlesztési projektjeik megvalósításához szükséges tőke- és forrásbevonásban.
Független tanácsadóként finanszírozási opciókat, stratégiákat vázolunk fel, értékelünk, ajánlásokat fogalmazunk meg Ügyfeleink elképzeléseire szabva. Tárgyalásokat indítunk és bonyolítunk tőketársaságokkal, pénzügyi intézményekkel, hatóságokkal illetve befektetőkkel. A tárgyalásokon aktív, konstruktív részvételünkkel igyekszünk biztosítani az Ügyfeleink által elvárt igények teljesülését.

A finanszírozási igényhez a finanszírozók által elvárt formában elkészítjük a bemutatkozáshoz szükséges onepagert, prezentációt, valamint a benyújtandó üzleti és pénzügyi terveket, modelleket, menedzseljük a teljes tőke- és forrásbevonási folyamatot. A kapott ajánlatok, konstrukciók, szerződéstervezetek áttekintésében, kiértékelésében, javaslatok megfogalmazásában is segítséget nyújtunk. Támogatjuk Ügyfeleinket projektjeik megvalósításában a források lehívásától kezdve a zárásáig. Elkészítjük Ügyfeleink kérésére az időszakos riportokat, sablonokat, kimutatásokat.

Vállalat- és üzletértékelés

Objektív és független értékeléseket készítünk az Ügyfeleink által meghatározott célokra. Az értékelés során figyelembe vesszük az elemzésre kerülő társaság egyedi jellemzőit és mindazon külső tényezőket, melyek hatással lehetnek az értékre. A pénzügyi szakértelmünk mellett adózási és számviteli tudásunkkal és tapasztalatunkkal tudunk komplex, megbízható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő értékeléseket végezni.

Értékelési célok lehetnek:

 • teljes vagy részleges cégeladás, cégfelvásárlás
 • üzletrész értékesítése, eszköz- vagy tulajdonátruházás
 • kiválás, szétválás, összeolvadás
 • új piaci lehetőség felmérése
 • hitelfelvétel, forrásszerzés
 • tőkebevonás, tőkeemelés
 • exitkori értékelés
 • könyvvizsgálathoz szükséges befektetés értékelése
 • stratégiai értékelés
 • hatékonyságnövelés
 • pénzügyi teljesítmény vizsgálata

Üzleti tervezés, pénzügyi modellezés

Egy rugalmasan változtatható, saját tevékenységre és igényekre szabott üzleti, pénzügyi modell alapvető adatot szolgáltat stratégiai és beruházási döntések meghozatalához, forrásbevonási és tőketranzakciókhoz, valamint pályázati és állami támogatási kérelmek benyújtásakor.

Pénzügyi modellezési tevékenységünk során üzleti és pénzügyi terveket, modelleket, cash-flow, diszkontált cash-flow (DCF) illetve értékelő modelleket készítünk, felülvizsgálunk, módosítunk. Szcenárióelemzés segítségével döntési alternatívákat tudunk megjeleníteni, illetve a makrogazdasági és piaci szcenáriók tesztelhetővé válnak.

Megvalósíthatósági és piaci tanulmányok

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének illetve felülvizsgálatának célja, hogy megalapozott információval szolgáljon a tervezett projekt életképességéről, akár a projektgazda akár egy potenciális finanszírozó, befektető számára, amely megfelelő iránymutatást adhat a szükséges stratégiai és operatív módosításokról. A tanulmány célja, hogy egy reális elképzeléseken nyugvó, ugyanakkor a kívánt célt legjobban megközelítő megoldást adjon az adott projekt megvalósítására.

A tanulmányban áttekintjük a szervezeti, üzleti, működési kérdéseket, termék és/vagy szolgáltatás piaci helyzetét, viszonyait, pénzügyi, számviteli és adózási információkat, beszámolókat, támogatásokkal, beruházásokkal kapcsolatos adatokat, szerződéses viszonyokat, transzferár kérdéseket, kockázatokat rejtő információkat (garanciák, kötelezettségek, peres ügyek stb.).

Pénzügyi átvilágítás

 

Cégeladás, vásárlás esetén, tőkebevonáshoz, banki finanszírozáshoz, egyéb tranzakciókhoz vagy a normál működés biztosítása érdekében végzünk vállalati Ügyfeleink, valamint finanszírozó szervezetek számára pénzügyi és adózási átvilágítást. Független és objektív szakértőkként járunk el az Ügyfél által meghatározott mélységű és hatókörű, a pénzügyi és adókockázatok feltárását szolgáló átvilágítások során. Értékeljük a pénzügyi, adózási, működési, piaci és stratégiai helyzetet az átlátható kép biztosítása érdekében. Az átvilágítás megrendelője lehet az eladó, a vevő és a finanszírozó is.

A kockázatok feltárását követően megoldási javaslatokat és ajánlásokat fogalmazunk meg Ügyfeleinknek, javaslatot teszünk a gazdasági és adózási szempontból optimális döntés meghozatalához.

Pénzforgalom menedzsment
(cash-flow és likviditás)

A cash-flow és likviditásmenedzsment során megvizsgáljuk Ügyfeleink időszakos pénzügyi kimutatásait, aktuális pénzforgalmi egyenlegeit, a kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított alakulását, jövőbeni pénzáramok időbeni alakulását. Ügyfeleink számára javaslatok fogalmazunk meg a pénzáramok folyamatos kontroll alatt tartására, illetve az éppen nem használt pénzeszközeik optimális kihasználására, így például cash-pool megoldásokra.

 

K+F tanácsadás és támogatások

A vállalati szektorban folyó kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység hazai és uniós szinten is fokozottan támogatott terület, melyhez széles körben állnak rendelkezésre állami, EU-s támogatások és adókedvezmények. Ügyfeleink K+F projektjeihez stratégiai szaktanácsadást nyújtunk, K+F minősítési eljárásokat bonyolítunk és konzultatív jelleggel támogatjuk Ügyfeleink szellemitulajdon-védelmi eljárásait.

A kutatás-fejlesztési támogatások igénybevételéhez azonosítjuk a támogatható tevékenységeket, teljes körű tervezést és dokumentáció-készítést végzünk, ellátjuk a hatósági képviseletet és projektmenedzsmentet a fejlesztés teljes időtartama alatt, valamint szakmai kontrollinggal és K+F szakértői véleményeztetéssel támogatjuk a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósulását.

 

Állami, EU-s és egyéb támogatások

Magyarországon különféle állami és uniós támogatások érhetők el hazai beruházásokhoz.
Ahhoz, hogy az elnyert támogatás hosszú távon a vállalat növekedését szolgálja, elengedhetetlen annak szabályszerű felhasználása.

Társaságunk főként K+F projektekhez, feldolgozóipari tevékenységek bővítéséhez, energetikai fejlesztésekhez, építőipari és mezőgazdasági beruházásokhoz kapcsolódóan nyújt tanácsadási szolgáltatást a projektek teljes élettartama során a tervezéstől kezdődően, a megvalósításhoz kapcsolódó teljes pénzügyi elszámoláson keresztül a fenntartási időszak minden adminisztratív kötelezettségéig bezárólag.

Az RC Consulting az uniós pályázatok mellet, egyedi állami támogatások megszerzésében (EKD, NBT) is támogatja Ügyfeleit, melynek keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Projekt előkészítése, strukturálása
 • Projektfinanszírozás kialakítása
 • Támogatási kérelmek elkészítése
 • Beruházási tervek, pénzügyi tervek összeállítása
 • Teljes projektkoordináció
 • Projektmenedzsment/pénzügyi bonyolítás
 • Részvétel és szakértői segítségnyújtás a helyszíni ellenőrzéseken
 • Segítségnyújtás a támogatási szerződés megkötésében, módosításában
 • Pénzügyi beszámolók készítése
 • Projekt-előrehaladási jelentések készítése
 • Kapcsolattartás az Ügynökséggel, Hatóságokkal

Írjon üzenetet!

Olvasson tovább blogunkon!

Tájékoztató irodánk működéséről a koronavírus ideje alatt

Újra van lehetőség személyes ügyintézésre!

Kinek éri meg KATÁ-t alkalmazni?

KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) adózási mód választása azon vállalkozók számára ajánlott, akiknek éves bevételük nem haladja meg a 12 millió forintot.

KIVA szerinti adózás – kinek és milyen esetben érdemes váltani?

A KIVA (kisvállalati adó) adónem évek óta választható adózási forma, melynek alkalmazási lehetősége időről-időre tágul.

Kamattámogatott hitel és adókedvezmény együttesen

Jelenleg többféle, kedvező hitelkonstrukciókban juthatnak hitelhez a vállalkozások a Magyar Fejlesztési Banktól a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében.

Az Európai Bizottság jóváhagyta tíz magyar állami támogatási program módosítását

Az Európai Bizottság 2020. november 10-én jóváhagyta tíz magyar állami támogatási program módosítását, amelyek az átmeneti keretszabály alapján kerültek elfogadásra.

Jogszabályváltozások – távmunkavégzést és támogatásokat illetően

Az alábbiakban azokat a 2020. november 11-én kihirdetett jogszabályváltozásokat foglaljuk össze, melyeknek hatása lehet a hazai vállalkozások működésére.

Megjelent a kormányrendelet a gazdaságvédelmi intézkedésekről

Megjelent a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésekről.

Újra módosításra került az ideiglenes támogatásokat szabályozó átmeneti közlemény

Az Európai Bizottság negyedik alkalommal módosította az ideiglenes támogatásokat szabályozó átmeneti közleményt.

A HIPA új, beruházás-ösztönzési célú képzési támogatást vezetett be

Beruházás-ösztönzési célú képzési támogatást kaphatnak azon vállalatok, amelyek beruházást valósítanak meg Magyarországon és vállalják a korábban létrehozott munkahelyek megtartását, vagy új munkahelyeket teremtenek.

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igénylehető támogatási lehetőség jelent meg

Új támogatási lehetőséget hirdettek meg borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez.