22 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási forrás válik elérhetővé a Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) rendelettel Magyarország számára Brexit során fellépő negatív hatások kompenzálására, valamint a gazdasági szereplők új piaci környezethez történő alkalmazkodásának támogatására. 

A támogatás összege

 • minimum: 3 millió Ft
 • maximum: a támogatás nem haladhatja meg a pályázó által a BREXIT nyomán 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült – azok rendelkezésre állásakor dokumentumokkal és hitelt érdemlőden igazolt veszteségét.
 • vissza nem térítendő támogatás

  Támogatás intenzitása

 • Regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás régiónként eltérő a hatályos támogatási térkép alapján. Régiótól függően 25-50%, amely középvállalkozások esetén +10, mikro és kisvállalatok esetén +20 százalékponttal növelhető
 •  Átmeneti támogatás és de minimis esetén nincs regionális megkötés. A maximális támogatási intenzitás mikro és kisvállalkozások esetén 70%; középvállalkozások esetén 60%, míg nagyvállalatok esetén 50%.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

 • 3 lezárt évvel és magyarországi székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető
 •  A támogatás feltétele a BREXIT-ből közvetlenül származtatott – dokumentumokkal vagy hitelt érdemlően igazolt – 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és vélhetően felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása

 Támogatható tevékenységek köre:

 Önállóan támogatható tevékenységek

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése;
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

Önállóan nem támogatható tevékenységek (a teljes elszámolható költséghez viszonyított százalékos megkötéssel):

 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 A finanszírozás formája és az igényelhető előleg mérték

 • Szállítói és/vagy utófinanszírozás tervezhető a felhívás keretében
 • Előleg: utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető, max 25%, de legfeljebb 500 millió Ft

 A részletes pályázati felhívás megjelenése, a pályázat benyújtásának ideje:

 • A részletes pályázati felhívás 2021. október 1. 08:00 órától kerül közzétételre
 • A pályázatok 2021. október 11. 08:00 óra és 2021. október 15. 12:00 óra között lesznek benyújthatók.
 • A pályázatok benyújtásának feltételeit a részletes pályázati felhívás tartalmazza.

 Előregisztráció: 2021. szeptember 30-ig. Az online regisztrációs adatlap kötelező mezőinek kitöltésével. A regisztrált szervezetek a pályázatok értékelése során előnyt élveznek

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Kovács-Molnár Zsuzsanna az RC Consulting tanácsadójaként a vállalatok adótervezésében, finanszírozási és tőkebevonási kérdésekben, valamint ezek projektmenedzsmentjében nyújt segítséget. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.