Új pályázat tervezete jelent meg a piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására. A pályázat társadalmi egyeztetése április végéig lezajlott, úgyhogy a megjelenése hamarosan várható. A program célja a vállalkozások versenyképességének javítása.

 

Pályázat kivonata:

A PÁLYÁZAT KERETÉBEN „A” ÉS „B” ALPROGRAM KERÜL KIÍRÁSRA:

 1. ,,A” alprogram keretében olyan KFI projektek támogathatók, melyet vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban valósítanak meg és új üzleti lehetőséget alapoznak meg
 2. ,,B” alprogram keretében vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjei kerülnek támogatásra, melyben konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is.

KERETÖSSZEG:

 • ,,A” alprogram: 21,88 milliárd Ft,
 • ,,B” alprogram: 19 milliárd Ft

TÁMOGATOTT TÁMOGATÁSI KÉRELMEK VÁRHATÓ SZÁMA: 130-150 db

TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

 • ,,A” alprogramban:
  • min. 100 millió Ft önállóan kérelem esetén
  • min. 150 millió Ft konzorcium esetén
  • max. 400 millió Ft mindkét esetben
 • ,,B” alprogramban:
  • min. 400 millió Ft
  • max. 800 millió Ft.

ELŐLEG: államháztartáson belüli kedvezményezettek esetében max. 90%, egyéb esetekben max. 75%, de:

 • Kísérleti fejlesztés:
  • Kisvállalat: max. 45%
  • Középvállalat: max. 35%
  • Nagyvállalat: max. 25%
 • Regionális beruházási támogatás: támogatási térkép szerint, Budapesten 0%
 • De minimis: max. 70%

BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2020.augusztus 31.

 • szakmai vélemény iránti kérelmek várható benyújtási határideje: május 22.

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: bejegyzett Magyarországi székhely, telephely vagy fióktelep

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:

 • „A” alprogram:
  • önállóan, vagy legfeljebb 2 tagú konzorciumi formában;
  • jogi személyiségű profitorientált vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek;
  • kettős könyvvitelt vezetnek;
  • minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
  • nem tartoznak KATA hatálya alá;

Kizárva: ha támogatásban részesült és a támogatási kérelem benyújtásakor a korábban támogatásban részesített projekt megvalósítása részvételével még folyamatban van:

 • Kis-, közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI) pályázati felhívás;
 • Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI) pályázati felhívás és
 • Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében (GINOP-2.1.2.8.1.4-16) pályázati felhívás esetén.
 • „B” alprogram esetén:
  • kizárólag konzorciumi formában, amely legfeljebb 4 tagú (kapcsolt vállalatok nem lehetnek konzorciumi partnerek);
  • jogi személyiségű profitorientált vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, non profit szervezetek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek.

Kizárva: az alábbi pályázati felhívások keretében konzorciumvezetőként támogatásban részesült és a támogatási kérelem benyújtásakor a korábban támogatásban részesített projekt megvalósítása részvételével még folyamatban van:

 • Versenyképességi és kiválósági együttműködések (2018-1.3.1-VKE);
 • Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI) pályázati felhívás;
 • K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-18) pályázati felhívás esetén.

JOGOSULTSÁGI GAZDASÁGI FELTÉTELEK:

Minden vállalkozásra külön-külön vizsgálandó

 • 2019. évi lezárt éves beszámoló szerinti átlagos statisztikai létszám legalább 10 fő
 • 2019. évi lezárt éves beszámoló szerinti saját tőkéje nem lehet negatív
 • a projekt összköltsége nem lehet magasabb a pályázó(k) 2019. évi lezárt éves beszámoló szerinti árbevételénél
 • az igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi lezárt éves beszámoló szerinti saját tőke összegénél
 • a projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a pályázó(k) 2019. évi lezárt éves beszámoló szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 1. Önállóan támogatható:
 • Kísérleti fejlesztés: elszámolható költségek min. 50%-a
  • Bérköltség (minimum 30%; a projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál; havi fejenkéni maximum költségek)
  • Szolgáltatás (önállóan pályázó esetén: max. 40%, konzorcium esetén: max. 30%)
  • Anyagköltség
 1. Önállóan nem támogatható:
 • Alkalmazott kutatás: 2 fő, szakterületéhez kapcsolódó BSc/MA/MSc diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal
 • Eszközbeszerzés (max. 40%)
 • Immateriális javak beszerzése (max. 10%)
 • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás) (max. 1,5%)
 • Projekt koordinációs tevékenység (max. 5%)
 • Közbeszerzési tevékenység (max. 1%)
 • Piacra jutási tevékenység (max. 15%)
 • Iparjogvédelmi tevékenység

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK JOGCÍM SZERINT CSOPORTOSÍTVA:

 1. K+F költségek: működési költségek (személyi, alvállalkozó, anyagköltség), beruházási költségek
 2. De minimis költségek (max. 70%-os intenzitás): tájékoztatási költség, koordinációs költség, közbeszerzés, iparjogvédelemmel kapcsolatos költség
 3. KKV-vásáron való részvételének költségei: piacra jutáshoz kapcsolódó költségek (pl.: személyi kiadások, anyagköltségek, szolgáltatások költségei)
 4. Kutatási infrastruktúrához nyújtott költségek: eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése
 5. Regionális beruházási támogatás költségei: eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése

A bérköltség egy megadott összeghatárig kerülhet elszámolásra, valamint belső korlátok az egyes költségtípusok (pl.: eszközbeszerzés, alvállalkozói szolgáltatás) maximális elszámolhatóságára vonatkozóan.

MEGVALÓSÍTÁS:

 • A” alprogram: min. 1 év, max. 3 év
 • B” alprogram: min. 2 év, max. 4 év

MÉRFÖLDKÖVEK: Egy mérföldkő 12 hónaposra tervezhető (csak a záró mérföldkő lehet kevesebb, mint 12 hónap).

 • A” alprogram: min. 1, max. 3 db
 • B” alprogram: min. 2, max. 4 db

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

 • jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből (termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a befejezési évet követő 3 egymást követő üzleti évben eléri az általa elnyert támogatási összeg legalább 30%-át – pontszámot ér, ha több, mint 40%-át teljesíti
 • a támogatói okiratban feltüntetett célelérés dátumára nem éri el a projektben a támogatói okiratban meghatározott számszerű érték 75%-át, a kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten köteles visszafizetni.
 • a kutató-fejlesztői helyeken foglalkoztatottak létszámát a projekt fenntartási időszakának végéig fenntartja – pontszámot ér, ha a fenntartási időszak végéig fenntarja

PONTSZÁMÍTÁS: Pontot érő mérlegelésre kerülő kritériumok:

 • A projekt műszaki-tudományos tartalma
 • szakterületi jelentősége
 • költséghatékonysága
 • hasznosulása (célcsoport, piaci potenciál megítélése)
 • KF szakemberállomány fenntartási időszakbeli foglalkoztatása
 • támogatási összeg 40%-át meghaladó árbevétel-vállalás (30% kötelező)
 • korábbi H2020 sikeresség

Minimum 50 pont elérése szükséges (100 pontból).

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK:

 • 3 év
 • Regionális beruházási támogatás kategórián belül 5 év nagyvállalat számára (ha a nagyvállalat konzorciumi projekt keretében veszi igénybe a regionális beruházási támogatást úgy a teljes konzorcium vonatkozásában 5 év a fenntartási kötelezettség)

 

Írjon nekünk!

Szerzőnk, Bojtos Réka gyakornok az RC Consulting csapatában.  Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.