Cikkünk 2020.04.24-én frissült.

A Kormány a 105/2020. (IV. 10.) számú rendeletben szabályozza a munkavállalók veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak támogatását.

A rendelet értelmében a munkáltató és a munkavállaló közös kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz annak érdekében, hogy a járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került munkáltatók a munkavállalókkal együttműködve – ideértve a távmunkát, az otthoni munkavégzést és a munkaerőkölcsönzést is – csökkentett munkaidőben történő tovább foglalkoztatásban állapodjanak meg és ehhez munkaerőpiaci támogatást igényeljenek.

Csökkentett munkaidőnek minősül: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint, háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő, azaz legalább napi 2 óra és legfeljebb napi 6,8 óra foglalkoztatás.

A támogatás 3 hónapos időtartamra igényelhető. Mértéke a kérelem benyújtásának napján hatályos nettó alapbér kieső munkaidőre jutó arányos részének a 70%-a, de bértámogatás havi maximális összege nem haladhatja meg a nettó minimálbér kétszeresének (214.130 forint) arányos részét. A támogatást a munkavállaló kapja, amely havonta utólag kerül folyósításra.

A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható. A támogatás köztehermentes.

A támogatás elnyerésének feltétele, hogy a munkáltató vállalja, hogy fenntartja a munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor egyéb munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bértámogatásban.

A támogatás további feltétele, hogy a munkavállaló és a munkaadó csökkentett munkaidőben állapodnak meg és ha a csökkentett munkaidő 4 óra feletti időtartamra terjed ki, akkor egyéni fejlesztési időben is. Ha viszont a részmunkaidő napi 4 óránál kevesebb, akkor az egyéni fejlesztési időben való megállapodás nem kötelező. Az egyéni fejlesztési időre munkabér jár. Az egyéni fejlesztési időre vonatkozó munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés a támogatás tartama alatt vagy az azt követő 2 éven belül lehetséges.

Támogatás továbbá akkor nyújtható, ha a munkaadó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik és ez igazolásra is kerül, valamint nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

Egy napi 8 órás munkaidőt és bruttó 300.000 Ft/hó (nettó 199.500 Ft/hó) alapbért figyelembe véve, 50%-os munkaidő csökkentés esetén, ha a felek nem állapodnak meg egyéni fejlesztési időben a munkaadó és munkavállaló költségei és bevételei a következőképpen alakulnak:

a csökkentett, 4 órás részmunkaidőre fizetendő bér bruttó 150.000 Ft/hó nettó 99.750 Ft/hó
A támogatás mértéke a munkaidő- illetve bér csökkenés 70%-a nettó 99.750 Ft/hó*70% nettó 69.825 Ft/hó
Az egyéni fejlesztési idő 4 óra esetén nem kötelező
Az egyéni fejlesztési időre járó díjazás

nettó 99.750 Ft/hó/4*1,2

bruttó 300.000 Ft/hó/4*1,2

nettó 29.925 Ft/hó

bruttó 45.000 Ft/hó

A munkavállaló nettó díjazása összesen csökkentett nettó bér+ támogatás = 99.750 Ft/hó + 69.825 Ft/hó nettó 169.575 Ft/hó
A munkáltató közterhei a csökkent bruttó munkabér és az egyéni fejlesztési időre járó bruttó díjazás után [szocho 17,5% és a szakképzési hozzájárulás 1,5%] bruttó 150.000 Ft/hó *19% 28.500 Ft/hó
Összes munkáltatói költség csökkentett bruttó bér+ közterhek bruttó 150.000 Ft/hó + 28.500 Ft/hó 178.500 Ft/hó

A fenti számok alapján munkavállaló nettó munkabére nettó 169.575 Ft/hó-ra csökken az eredeti 199.500 Ft/hó összeghez képest miközben csak fele munkaidőben kell dolgoznia, míg a munkáltató költségei 178.500 Ft/hóra csökkennek 357.000 Ft/hó helyett.

Mindezek alapján a munkavállaló nettó bére csak 15%-kal csökken miközben a munkáltató költségei 50%-kal.

A munkáltató és a munkavállaló az együttes támogatási kérelmüket 2020. április 16-tól nyújthatják be veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül. elektronikus úton, a munkáltató cégkapuján keresztül. Azzal, hogy a változások a kihirdetést (IV.21) követő 8. napon lépnek csak hatályba. Ez idő alatt várhatóan megfelelően módosulnak majd a korábbi szabályokat tükröző jelenleg is elérhető, kapcsolódó formanyomtatványok is.

A kormányhivatal 8 munkanapon belül határozatban dönt a támogatás nyújtásáról. Hiánypótlásra történő felhívásra egyszer van lehetőség, amelyet 3 munkanapon belül kell teljesíteni. A döntést követően a kormányhivatal határozatban közli a munkáltatóval és a munkavállalóval a támogatással kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket.

 

A további részletekről és az adminisztráció lebonyolításához kérje kollégáink segítségét! 

Írjon nekünk!

Szerzőnk, dr. Kiss Ágnes adószakértő, mérlegképes könyvelő több mint 20 év pénzügyi- és adótanácsadó tapasztalattal rendelkezik, az RC Consulting vezető partnere. Adózási, pénzügyi és számviteli szakemberként a vállalatok adótervezésében, adókedvezmények és támogatási lehetőségek kihasználásában, valamint finanszírozási, tőkebevonási projektek üzleti tervezésében, megvalósításában, projektmenedzsmentjében tud segítséget nyújtani magyar és nemzetközi tulajdonosi körrel rendelkező közép és nagyvállalati ügyfelek számára. Képzett mediátorként támogatja ügyfeleit céljaik megtalálásában és hatékony elérésében, legyen szó szakmai, vezetői vagy személyes fejlődési igényükről. Növekedés, külföldi terjeszkedés, beruházási projektek finanszírozási, adózási és adókedvezményi lehetőségeivel kapcsolatban tud hozzánk fordulni a www.rcc.hu weboldalon, vagy a +36-1-483-2070-es telefonszámon, illetve office@rcc.hu e-mail címen.